Mobiilikortin käyttöehdot

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, SPEK
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI
puh. (09) 476 112

Työturvallisuuskeskus ry, TTK
Yrjönkatu 29 C, 00100 Helsinki
puh. 09 616261

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Heli Hätönen
Ratamestarinkatu 11, 00520 HELSINKI
puh. 040 484 3822

Tuomas Nissinen
Yrjönkatu 29 C, 00100 Helsinki
puh. 050 317 2650

3. Rekisterin nimi

KORTTITIETOREKISTERI

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja Työturvallisuuskortin ja Tulityökortin suorittaneista henkilöistä mobiilikortin lataamista sekä kurssilaisen antaman, omaa pätevyyttään koskevan tietojen luovutusluvan keräämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään tietoja Työturvallisuuskortin ja Tulityökortin suorittaneista henkilöistä ja kortin voimassaolosta. Korttirekisteriin kerätään koulutetusta etu- ja sukunimi, syntymäaika tai henkilötunnus, kortin numero, veronumero sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot Korttitietorekisteriin tuodaan SPEKin tulityökorttirekisteristä ja TTK:n työturvallisuuskorttirekisteristä. Ladatessaan mobiilikortin henkilö ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.

Rekisteröinti perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asialliseen yhteyteen (HetiL 8 § 5 kohta).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja annetaan pääasiassa rekisteröidylle itselleen. Tietoja luovutetaan erillisen sopimuksen perusteella kolmansille osapuolille henkilön turvallisuuspätevyyttä koskevan voimassaolotiedon varmistamiseen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjät voivat luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

9. Rekisteröidyn informointi

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa tietonsa rekisteristä (HetiL 26 §). Tämä tarkastusoikeus on mahdollista suorittaa maksutta kerran vuodessa, jonka jälkeen rekisterinpitäjällä on oikeus veloittaa omakustannehinta tietojen tarkastamisesta kattaakseen rekisterin ylläpidosta koituvia kustannuksia.

Tarkastuspyynnöt tulee lähettää sähköpostitse, kirjallisesti tai ottamalla yhteys rekisteristä vastaavaan henkilöön ja sopimalla ajankohdasta. Henkilön on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjät varaavat oikeuden tarvittaessa evätä henkilöltä tarkastusmahdollisuuden. Tällöin henkilölle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus (HetiL 28 §), jossa mainitaan myös kieltäytymisen syy.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia Korttitietorekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

12. Tietojen poistaminen rekisteristä

Rekisteritiedot poistetaan, kun tarve tietojen säilytykselle on päättynyt.

Jokaisella Korttitietorekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.